جدول مقایسه مزایای سنگ های کورین در برابر گرانیت و MDF

مزایاپارس کورینگرانیتMDF
مقاومت در برابر لکه 3 3 1
مقاومت در برابر لب پر 3 2 2
مقاومت در برابر خش 3 3 1
مقاومت در برابر شکستگی 3 3 2
مقاومت در برابر مواد شوینده 3 3 1
مقاومت در برابر میکروب و باکتری 3 3 1
تنوع در اجرا 3 2 2
قابلیت خم شوندگی 3 1 1
نصب آسان 3 2 2
اجرای کار یک دست 3 1 2
ترکیبات رنگی 3 1 2
طول 3 2 2
شفافیت و براقیت 3 3 1
برش پذیری آسان 3 1 2
قابلیت ترمیم 3 1 1